<<  اطلاعیه ترم مهر 1401 - قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم  >>


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند :

تمامی دروس عمومی شامل: زبان فارسی، زبان انگلیسی(عمومی)، جمعیت و دانش خانواده و همه‌ی دروس معارف اسلامی در ترم مهر 1401 بصورت مجازی و بعد از 27 مهر 1401 در همین سامانه قابل استفاده خواهند بود. در صورت وجود هرگونه پرسش می‌توانید مراتب را به کارشناس واحد آمار و فناوری اطلاعات به روشِ ذیل اطلاع دهید :

*** از طریق ایمیلِ مرکز آمار :  op1.it@karoon.ac.ir

نکته : ایمیل صرفاً درباره سوالات و مشکلات مربوط به سامانه مجازی el.karoon.ac.ir باشد. 

▪حتما در قسمتِ subject، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ذکر گردد.(ایمیل‌های بدونِ درجِ subject بررسی نمیگردد)

▪ توضیحاتِ کامل و گویا درباره نوعِ مشکل نوشته شود

 به همراه عکسِ واضح و کاملِ انتخاب واحد از پروفایلِ سامانه سما که دروسِ انتخابی و نام اساتید، قابل رویت باشد. (بدونِ عکسِ انتخاب واحد، تقاضا قابل بررسی نمی‌باشد)

(از مراجعه حضوری در زمینه سامانه مجازی، بپرهیزید).

 

<<  مدیریت واحد فناوری اطلاعات موسسه  >>


    درس‌های موجود