قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند :

در صورت وجود هرگونه تفاوت احتمالی در انتخاب واحد موجود در سامانه آموزشی دانشگاه(sama.karoon.ac.ir) و سامانه آموزش آنلاین(el.karoon.ac.ir) می‌توانید مراتب را از مدیر گروه خود پیگیری نموده و یا به کارشناس واحد آمار و فناوری اطلاعات به دو روشِ ذیل اطلاع دهید :

۱- تماس با شماره‌ تلفنِ داخلیِ  26

۲- از طریق ایمیلِ مرکز آمار :  op1.it@karoon.ac.ir

نکته : ایمیل صرفاً درباره سوالات و مشکلات مربوط به سامانه مجازی el.karoon.ac.ir باشد. 

▪حتما در قسمتِ subject، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ذکر گردد.(ایمیل‌های بدونِ درجِ subject بررسی نمیگردد)

▪ توضیحاتِ کامل و گویا درباره نوعِ مشکل نوشته شود

 به همراه عکسِ واضح و کاملِ انتخاب واحد از پروفایلِ سامانه سما که دروسِ انتخابی و نام اساتید، قابل رویت باشد. (بدونِ عکسِ انتخاب واحد، تقاضا قابل بررسی نمی‌باشد)

(از مراجعه حضوری در زمینه سامانه مجازی، بپرهیزید).

 

مدیریت واحد فناوری اطلاعات موسسهقابل توجه اساتید گرامی

ضمن عرض ادب و احترام، عنایت داشته باشید لطفاً بجهت پایش هرچه بهتر وضعیت کلاس و بالا بردن کیفیت، مشارکت و دسترسی دانشجویان به مطالبی که در سامانه بارگذاری می‌نمایید را بصورت مداوم بررسی نمایید؛ در صورتیکه بیش از دو جلسه مشارکت فردی در اموری نظیر انجام تکالیف و یا دسترسی به مطالب وجود نداشته مراتب را بهمراه شماره دانشجویی به گروه مربوطه اعلام نمایید.

مدیریت واحد فناوری اطلاعات موسسه


    درس‌های موجود